Milla Veteläinen

Keskustalaisuuden ydin löytyy ihmisyydestä

Kirjoitus julkaistu alunperin Suomussalmen Keskustan kuntavaalilehdessä 25.5.2021

Keskustasta voi olla pitämättä tai sitä voi rakastaa, mutta ainakin se herättää tunteita, eikä ole mitäänsanomaton puolue. Väitän, että keskustaa ja Suomussalmea yhdistävät lukuisat tekijät. Keskustalla on niin vahva omakohtainen poliittinen identiteetti, että sitä on vaikea repiä juuriltaan irti. Suomussalmella taas on niin vahva historiallinen pohja, ettei sitä sovi unohtaa. 

Keskustalaisiin arvoihin kuuluvat sivistys, ylisukupolvisuus, kestävä luontosuhde, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Juuri noihin teemoihin kiteytyykin kansanliikkeen ainutlaatuisuus. Keskustaa ja kuntapolitiikkaa yhdistää vahvasti ratkaisukeskeisyys: minulle keskusta on puolue, jossa vikojen etsimisen sijaan pyritään löytämään ratkaisu. Sitä on myös kuntapolitiikka: yhteisten ratkaisujen etsimistä. 

”Ihmisyys ja sen kehitystarve on asetettava kaiken valtiollisen ja yhteiskunnallisen toiminnan pohjaksi”, totesi jo keskustalaisuuden ytimessä elävä Santeri Alkio aikoinaan. Alkion esittämä ajatus ihmisyydestä tuntuu ajankohtaiselta erityisesti tässä ajassa, jossa poliittiset ääripäät ajautuvat toisistaan jatkuvasti yhä kauemmas.

Keskusta on puolue, joka seisoo ihmisen puolella rakentaen, ei repien. Sillanrakentaja eikä muurien pystyttäjiä. Ratkaisujen etsijä ajassa, jossa politiikka tuntuu ihmisestä kaukaiselta. Ja juuri kotiseutujen puolustamisessa keskusta onkin Suomen paras puolue. Myös Suomussalmi tarvitsee kotiseutujen puolestapuhujia, monipuolista kylien kulttuuria: elinvoima elää kylistä. 

Kotiseutua on vaikea kuvitella ilman poliittista keskustaa, ilman puoluetta, joka seisoo köyhän asialla, edistää sivistystä ja puolustaa ihmisen oikeutta asua siellä, mistä koti löytyy. Keskusta on elämänmakuinen, historiastaan oppinut ja ajassa kasvava puolue. Suomussalmea eikä Keskustaa olisi ilman ihmisiä. Ihmisiä, jotka taistelevat yhteisen hyvinvoinnin eteen. 

Ihmisen ja paremman kotiseudun eteen taistelevia ihmisiä voi äänestää myös kesän kuntavaaleissa. He löytyvät keskustan listalta.