Saavutettava koulutus toimii hajautetusti

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomien mielipidepalstalla 28.2.2023

Koulutusjärjestelmä luo tiedon ja taidon alat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Koulutuspoliittiset ratkaisut tukevat tulevaisuustaitojen, kuten luovuuden, ongelmanratkaisutaitojen, ja kriittisen ajattelun halun vahvistumista.

Tasa-arvoisessa Suomessa luodaan mahdollisuuksia vahvalla koulutusjärjestelmällä, niin perusasteelta aina korkeakouluihin asti. Siksi koulutuspäätösten pitkäaikaisena ohjaavana periaatteena täytyy olla koulutuksen saavutettavuus hajauttamisen kautta, sekä tutkittu, punnittu tieto. Sijainti ei ratkaise tieteen tai koulutuksen tasoa.

Uudistumiskykyinen sivistysjärjestelmä varmistaa kyvyn ennakoida muutoksia yhteiskunnassamme ja reagoida niihin viisaasti. Opetus, tiede, taide, kulttuuri, liikunta ja urheilu rakentavat koko yhteiskunnan hyvinvointia ja henkistä kriisinkestävyyttä. Sivistysjärjestelmän luoma pääoma auttaa myös ehkäisemään kriisejä. Sivistynyt kansakunta ei ole haavoitettavissa disinformaatiolla, eli väärällä tiedolla, jolla halutaan tarkoituksellisesti aiheuttaa vahinkoa, saati sitten yksinkertaistavalla populismilla.

Se, että koulutus on hajautettua, voi vastata alueellisesti mahdollistavasti työvoiman kysyntään, ja tukea ajatusta koko Suomen asuttamisesta sekä elinvoimasta. Tulevaisuuden osaajien tuleminen, ja ennen kaikkea jääminen on Pohjoisen kohtalonkysymys. Koulutus yhtä aikaa monessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa, monella eri paikkakunnalla ei ole keneltäkään pois. Siksi sivistystä ei voi ajatella irrallaan muusta yhteiskunnasta, vaan kiinteänä osana sitä.