Milla Veteläinen

Puhe Ruukinkankaan uuden koulun peruskivenmuuraustilaisuudessa

Puhe Ruukinkankaan uuden koulun peruskivenmuuraustilaisuudessa Suomussalmella 2.9.2020

Hyvä yleisö, hyvät kuulijat,

Kun maailmantilanne tuntuu epävarmalta ja maailma on jatkuvassa murroksessa, on muuttuvuuden ympärillä kuitenkin jotain pysyvää. Vieressä nousee uusi koulu, joka edustaa tulevaisuutta. Ainoa, jonka pysyvyyteen voi aidosti luottaa, on tulevaisuus ja maailman muuttuvuus. Tämä pieni palanen elämäämme, nykyisyyttä, on kuitenkin jo muutaman vuosikymmenen päästä pala historiaa. Ja niin sen kuulunee ollakin: minä ja sinä, me olemme aikamme kuvaus.

Aikakapseli kertoo ajastamme, ja tästä maailmantilanteesta. Se kertoo tarinan meistä, nuorista, jotka haluavat omalla panoksellaan tehdä kotikunnasta – ja koko maailmasta paremman paikan elää. Nuorista, jotka vahvalla tahdolla uskovat parempaan tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen, jossa on tilaa toteuttaa itseään, unelmoida ja saavuttaa haaveitaan.

Aikakapseliin on koottu nykyisyyttä edustavia esineitä, kuten sanomalehdet Ylä-Kainuu sekä Kainuun sanomat, älypuhelin, kolikoita, seteleitä, paikallisia marjakarkkeja sekä valokuvia digimuodossa muistitikulla. Aikakapselista löytyy myös kunnanjohtajamme Erno Heikkisen puhe. Mielestäni ehkä kuitenkin tärkeimpänä aikakapseli sisältää kirjeen. Kirje kertoo sanomansa aikamme kielellä. Se kertoo tarinan maailmanpolitiikasta ja kotikunnastamme, mutta ennen kaikkea ihmisistä.

Tällä hetkellä kokemamme maailmanlaajuinen koronakriisi on osoittanut meille, kuinka vaikeina aikoina yhteinen päätöksentekokyky on ratkaisevassa asemassa. Maailma muuttuu jatkuvasti ja positiivinen kehitys edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten välillä. Koronakriisi on haastanut osallistavaa demokratiaa, ja jännite keskitetyn päätöksenteon ja osallisuuden välillä tulee luultavasti vain kasvamaan. Yhteinen kyky ratkaista kriisin myötä syntyneitä ongelmia tulee korostumaan tulevilla vuosikymmenillä. Vastuu on meillä jokaisella.

Maailman, jossa jatkuvasti korostuvat yhä enemmän henkilöbrändäys ja minäkeskeisyys vastakohdaksi tulee muodostumaan maailma, jossa meillä jokaisella on yksilöllinen, mutta yhteinen jaettu vastuu. Koronakriisi on osoittanut meille jokaiselle, että lopulta päätöksissä ja maailmassa ei ole kyse minuudesta tai minusta. On vain kyse meistä.

Aikakapseli on meidän aikamme tuote. Vilahdus maailmasta, 2020-luvusta, eletystä todellisuudesta. Aikakapseli on kuvaus ajasta, jossa niin älypuhelimen hohtavat ruudut kuin myös lyijykynä ja konseptipaperi olivat arkipäivää. Aikakapseli on pian osa katoavaa historiaa, meidän elämäämme todellisuutta. Kaiken muuttuvan keskellä lohduttavin ajatus on loppujen lopuksi se, että meidän jälkeemme on aina tulevaisuus.

Kiitos.